Postup prodeje

Ústní rezervace

Byt, o který projevíte zájem, na Vaše přání předběžně rezervujeme na dobu 2 dny, abyste měli čas prostudovat si podklady k projektu, prověřit možnosti financování apod.Ústní rezervace může být poskytnuta pouze po osobním setkání s naším prodejcem, a to v prodejní kanceláři, nebo po prohlídce bytu (s ohledem na postup výstavby).

Rezervační smlouva

V případě Vašeho rozhodnutí byt koupit, obdržíte od prodejce návrh Rezervační smlouvy.Standardní doba rezervace činí 30 dnů od podpisu smlouvy. Rezervační smlouva vymezuje základní podmínky budoucího převodu bytu, kupní cenu a způsob jejího splacení. Přílohou rezervační smlouvy je i grafické znázornění rezervovaného bytu a jeho umístění v domě. Rezervační poplatek činí 200.000,- Kč za každou jednotlivou jednotku.

Smlouva o smlouvě budoucí

Tato smlouva se uzavírá v rámci rezervační doby a především vymezuje:

  • předmět převodu, tedy Vámi vybraný byt včetně venkovních ploch (terasa/lodžie/předzahrádka) pokud k bytu náleží, příp. garážového stání
  • popis standardního provedení bytu
  • kupní cenu a způsob jejího uhrazení (záloha na kupní cenu ve výši 10% z celkové kupní ceny včetně DPH (je v ní zahrnut i rezervační poplatek), splatnou do 10ti dnů od podpisu Smlouvy, doplatek ve výši 90% z celkové kupní ceny včetně DPH, a to po kolaudaci projektu)
  • termíny dokončení stavby
  • závazek smluvních stran uzavřít za sjednaných podmínek Kupní smlouvu
  • text Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky (Kupní smlouva) a stanovení lhůty jejího podpisu
  • další podmínky nezbytné k uzavření Kupní smlouvy

Kupní smlouva

Tato smlouva se uzavírá po úhradě poslední části kupní ceny. Ve smlouvě je přesně specifikován předmět převodu, kupní cena bez i včetně DPH, způsob jejího uhrazení (vlastní prostředky/hypoteční úvěr), lhůta k předání jednotky a další náležitosti potřebné k převodu vlastnictví jednotky.

Předání bytové jednotky

K předání bytu dojde ve lhůtě do 10 dnů od podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Kontaktujte nás
Kontaktujte nás
Top